sagot

Napost

print

favorite this post Retired Seeking Computer, Networking, Web Design Payroll Employment (TriState) hide this posting huwag itago

Retired looking for PT/FT work in fields of expertise. Will also work by the project.
Seeking work in computer repair/virus removal, networking, web design or payroll processing.
Web design, IT and Construction Company Background
  • ok lang na makipag-ugnayan sa poster na ito kung ikaw ay potensiyal na employer o ibang principal. Mga principal lamang. Mangyaring huwag makipag-ugnayan ang mga recruiter sa poster ng trabahong ito.
  • HUWAG makipag-ugnayan sa akin ng humihi ng serbisyo o alok

post id: 6719785897

napost:

na-update:

best of [?]