sagot

Napost

print

favorite this post Construction/Laborer/Etc hide this posting huwag itago

Looking for a full time job I have experience in all types of construction work.
  • ok lang na makipag-ugnayan sa poster na ito kung ikaw ay potensiyal na employer o ibang principal. Mga principal lamang. Mangyaring huwag makipag-ugnayan ang mga recruiter sa poster ng trabahong ito.
  • HUWAG makipag-ugnayan sa akin ng humihi ng serbisyo o alok

post id: 6717494952

napost:

na-update:

best of [?]